Åbningstider: Frem til 1. september fra kl 10 til 18.
Tavi • Vestre Strandvej 20 • 9990 Skagen • Telefon 29 40 00 85 • info@tavi.dk
 
 

Galleri TAVIs historie

 ”Den gule fabrik”, tidligere kendt som ”Skagens Fiskehermetik Fabrik” under PA-koncernen, blev bygget år 1928 til brug ved efterbehandling og konservering af fortrinsvis tun- silde- og makrelråvarer, hvorfor ca. halvdelen af bygningen var kølehus med mange separate rum til opbevaring af såvel råvarer til senere forarbejdning, som færdigvarer.

Disse rum blev holdt afkølet med store isblokke fra Skagen Isværk, der blev slæbt ind midt i rummene med de meget tykke, med kork isolerede vægge og lofter, og isblokkene holdt temperaturen ned på det ønskede niveau hele sommeren over, afhængigt af hvor mange gange døren blev åbnet for den nødvendige ud og  ind håndtering. Én isblok kunne i bedste fald holde den rigtige temperatur i mere end 1 måned.

Kaj Moth var i sin tid som ejer begyndt på en ambitiøs ombygning af kølerummene på første sal med isætning af vinduer samt væggennembrydninger og opmuring af de flotte murede hvælvinger mellem de tidligere kølerum, men opgav planerne pga. en ændret konkurrencesituation. Han solgte i stedet hele bygningskomplekset, hvorefter rummene lå ufærdige og ubenyttede hen, indtil Galleri TAVI i hast rykkede ind i sommeren 2004.

De meget store, nødtørftigt reparerede og upudsede rum med det oprindelige, 60 cm tykke betonloft og med det flotte lysindfald gennem det nye indgangsparti og vinduerne mod Havnen, og det smukke eftermiddagslys  gennem de gamle, upudsede jernvinder mod nordvest, egner sig fremragende til at præsentere forskellig, aldeles anderledes kunst, møbler brugskunst og meget andet.  Galleri TAVI har efterfølgende fået ny, egen indgang samt taget de sidste store rum med som udstillingsrum.

Se historiske billeder