Åbningstider: Frem til 1. september fra kl 10 til 18.
Tavi • Vestre Strandvej 20 • 9990 Skagen • Telefon 29 40 00 85 • info@tavi.dk
 
 

Bygningen

Her findes først en kørevejledning til HUSET TAVI samt målsatte plantegninger af alle 3 afdelinger-A, B og C. Under hvert lokale vises flotte foto af tidligere udstillinger og tidligere brug til forskellige formål, events og koncerter.

Sådan finder du vej til HUSET TAVI, Vestre Strandvej 20, 9990 Skagen (nabo til Svenske Kirke)

Se kortet: Skagen Town Center Map, som findes nederst ved "aktuelle udstillinger"

Visuel kørevejledning: Ved indkørslen til Skagen 1.ste Stoplys: følg skiltet til SVENSKE KIRKE over stoplys 2, anden afkørsel til Vestre Strandvej – TAVI 350 m fremme

Indgang til alle afdelinger sker gennem drivtømmerportalen og glaspartiet til Foyeren, som har adgang til alle lokaler i afsnit A, B og C.

Indgangdør/døre i HUSET TAVIs vestlige gadeplan mod Svenske Kirke til kommende, endnu ikke færdigforhandlede salgsudstillinger i de mange, flotte lokaler langs Vestre Strandvej. Opdateres så snart det er fastlagt.

Under fanebladet "Tidligere Udstillinger" beskrives i billeder og tekst de flotte udstillinger fra år 2003 til 2007, og afsnittet er ved at blive opdateret med links til perioden 2008 til 2011 med Gallerie Rasmus, som fra 2012 har samarbejde med Axel Lind Fonden og drift af Grenen Kunstmuseet. 

Bygningen set fra sydvest
Bygningen set fra sydøst
Information om Huset TAVIs rustikke indretning, hvoraf fremgår, at der så vidt muligt er brugt genbrugsmaterialer til husets charmerende restaurering for at understrege husets atmosfære.